Üniversitelerin İş Birlikleri Yeni Fikirler Ortaya Çıkarıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a tebrik ziyaretinde bulundu.

ASÜ Rektörü Prof. Arıbaş, yükseköğretim kurumlarının gerek bilimsel gerekse sosyal ve kültürel alandaki iş birliklerinin ülke kalkınmasıyla doğrudan ilintili olduğunu söyledi. Özellikle birbiriyle aynı havzada yer alan üniversitelerin kalkınmaya yönelik iş birliklerini kurma ve yönetmede çok daha şanslı olduğunu dile getiren Prof. Arıbaş, “Birlikte proje üretme, laboratuvar ve benzeri birimleri ortak kullanma, bilimsel birikimi paylaşma ve yeni fikirleri entegre etme gibi süreçler bakımından aynı havzada yer almak çok önemli bir imkan. Biz de öteden beri komşu şehirler başta olmak üzere, pek çok yükseköğretim kurumu ile stratejik özellikler arz eden hususlarda birlikte çalışıyoruz. Bu noktada Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi de özel bir noktada duruyor” dedi. Arıbaş, ziyareti münasebetiyle Rektör Aktekin’e teşekkür etti.

Plaket takdimlerinin yapıldığı ziyaret, her iki kurum arasında süren ve planlanan çalışmaların değerlendirilmesiyle tamamlandı.

7460