Genel - Tanıtım

Aksaray Üniversitesi 


Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen bir devlet üniversitesidir.


17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5467 sayılı kanunla Niğde Üniversitesi' ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokullar kendi bünyesinde oluşturulan Aksaray Üniversitesi Rektörlüğe bağlanmıştır. Rektör Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN' dir.


Aksaray Üniversitesinde 12 Fakülte,  1 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulunda ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü eğitim üniversiteye bağlı Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler enstitüleri bünyesinde sürdürülmektedir.


Üniversitemizin toplamda 24633 öğrencisi vardır.


Akademik Kadrolar bakımından ise 44 Profesör, 76 Doçent, 256 Dr. Öğr. Üyesi, 135 Öğretim Görevlisi, 25 Okutman, 191 Araştırma Görevlisi, 22 Uzman, 1 çevirmen  olmak üzere toplamda 750 öğretim elemanı görev yapmaktadır.