Danıştay 8. Dairesi Kararına İstinaden 2019 Yılı Ek Akademik Teşvik Süreci Nihai Kararları

Aksaray Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu 24.04.2023 - 28.04.2023 tarihlerinde toplanarak Üniversitemiz birimlerinden gelen akademik teşvik ödeneği başvuru dosyalarını incelemiş ve Danıştay 8. Dairesi Kararına İstinaden 2019 Yılı Ek Akademik Teşvik Süreci Başvurularına İlişkin Puan Değerlendirme Raporlarını tamamlamıştır. Raporlar her bir başvuru sahibinin kurumsal e-posta adreslerine gönderilmiş olup, itirazlar daha önce ilan edilen takvime uygun olarak komisyonumuza yapılacaktır.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu