ASÜ, Hayata Dokunan Bir Noktaya Geldi

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Üniversitesi’nin (ASÜ) yetkin olduğu alanların nicelik ve nitelik bakımından gelişmesi, etki sıralamalarındaki yerinin yükselmesi, Ar-Ge ve teknoloji odaklı çalışmalar kapsamında sanayi ile iş birliklerinin artması için yapılan ve yapılacak her çalışmanın kıymetli olduğunu söyledi.

- İki Önemli Husus Hakkında Sunumlar Yapıldı -

ASÜ Senatosu olağan gündemi görüşmek için toplandı. Toplantı, iki önemli gelişme hakkında yapılan sunumlarla başladı. İlk olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, TÜBİTAK tarafından üniversitelerin yetkin olduğu alanları gösteren analiz raporu ve etki sıralaması hakkında bilgiler verdi. Daha sonra ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun, doktora sonrası araştırmacı istihdamını kapsayan ek 34’üncü maddesi ve yükseköğretim kurumu dışında çalışan doktoralı nitelikli araştırmacı görevlendirmeyi kapsayan ek 46’ncı maddesi hakkında bilgiler aktardı.

- Yetkinlik Raporu, Performansları Değerlendiriyor -

Prof. Engin Deligöz, yetkinlik raporlarının kurumsal politikalar oluşturma anlamında ciddi anamda fayda sağladığını söyledi. Bu raporun ilk kez 2016’da yayımlandığını, kısa süre önce de 2023 yılına dair verilerin paylaşıldığını ileten Deligöz, “Alan bazlı yetkinlik analiz çalışmasının temel amacı, üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirmesini yapmak ve hangi alanlarda görece daha yetkin olduğunu ortaya çıkarmak. Tüm kurumlar 131 alt araştırma alanına göre değerlendiriliyor” dedi.

- ASÜ, 131 Alanın 80’inde Listede Yer Alıyor -

Yapılan değerlendirmelerin ardından dört bölgeden oluşan bir grafiğin ortaya çıktığına dikkat çeken Prof. Deligöz, grafiği şu şekilde izah etti: “Eğer bir üniversite birinci bölgede yer alıyorsa bu durum o üniversitenin hem kalite hem de hacim anlamında ortalamanın üzerinde olduğunu gösteriyor. İkinci bölge, hacim olarak ortalama değerin üzerinde olduğunu, üçüncü bölgede kalite ve hacim yönüyle ortalama değerin görece altında olduğunu, dördüncü bölge ise kalite bakımından ortalama değerin üzerinde olduğunu gösteriyor. ASÜ, toplam 131 alanın 80’inde bu grafikte yer alıyor” dedi. 

- Etki Sıralamalarına Göre Üst Basamaklardayız -

ASÜ’nün grafikte yer alan birinci bölgede 26 alanla yer aldığını da vurgulayan Deligöz, “Tıp Fakültesi’nin de bu yıl birinci bölgeye çok sayıda alanla girdiğini görüyoruz. Bu da Fakültemizin sağlam bir biçimde ilerlediğini gösteriyor. Haritalandırmaya dair bilgilerin tüm birimlerimizce bilinmesi yeni politikalar ve çalışmalar oluşturma açısından çok önemli” dedi. Deligöz, Times Higher Education (THE) 2023 Etki Sıralamasına ilişkin de bilgiler verdi ve ASÜ’nün bu sıralamaya göre, Türkiye genelindeki tüm üniversiteler arasında 29’uncu, devlet üniversiteleri arasında ise 20’nci basamakta yer aldığını iletti.

- Ek 34 ve 46’ncı Maddeler Hakkında Bilgi Verildi -

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş da yaptığı sunumunda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 34 ve ek 46’ncı maddelerinin genel kapsamı hakkında bilgiler verdi. Ek 34’üncü maddenin doktora sonrası araştırmacı istihdamını kapsadığını, ek 46’ncı maddenin ise yükseköğretim kurumu dışında çalışan doktoralı nitelikli araştırmacı görevlendirmeyi içerdiğini dile getiren Bakırtaş, temel amacın Ar-Ge ve teknolojiyi destekleyebilmek olduğunu kaydetti. Rektör Yardımcısı, sözlerini, ilgi maddelerin işletilebilmesi için gerekli olan şartları sıralayarak tamamladı.

- Engelsiz Üniversite Konusunda Zirvedeyiz -

Yapılan sunumların ardından genel bir değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, üniversitelerin akademik çalışmaların yanı sıra farklı alanlarda da toplumsal bütünleşmeyi sağlayabilmesi gerektiğini söyledi. ASÜ’nün çevreci kampüs ve engelsiz kampüs alanlarında yaptığı çalışmalara ve yakaladığı başarılara dikkat çeken Şahin, “Yıllar içinde ASÜ, hayata dokunan ve teoriyle pratiği bütünleştiren bir noktaya geldi. Bir taraftan insan olmamızın gereği sayılabilecek yönlerimizi öne çıkaracağız diğer taraftan içinde yaşadığımız çevrenin hakkını gözeteceğiz ve öte yandan da akademik faaliyetlerimizi yürüteceğiz…” dedi.

Toplantı sonunda Rektör Şahin, ASÜ’nün “Engelsiz Üniversite” konusunda yaptığı çalışmalarla 2023 yılında Türkiye ikincisi olduğunu anımsattı ve zirvede yer almaya devam ettiklerini iletti.

9295