ASÜ, Çevre Duyarlılığı Yüksek Biçimde İş Üretiyor

Türkiye’nin ve dünyanın en çevreci yükseköğretim kurumlarından birisi olan ve başarısı GreenMetric verilerine de yansıyan Aksaray Üniversitesi (ASÜ), bu alana dair titiz ve istikrarlı çalışmalarını sürdürüyor.

- Hem Dünya Hem de Türkiye Genelinde Üst Sıralarda -

ASÜ’de son sekiz yıl içinde yeşil alan varlığı yüzde 50 oranında arttı, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 25 metrekareye çıktı, düzenli atık kontrolüyle 17 milyon litre su ve elektronik belge yönetim sistemiyle 3 bin 500 ağaç korundu, kampüs nüfusunun yarısı aktif bisiklet kullanıcısı oldu… Tüm bunlar, dünya genelindeki üniversiteleri çevre çalışmalarına göre ve evrensel ölçekte geçerli kabul edilen kıstaslar üzerinden değerlendirme yapan GreenMetric’in genel ve alt birim sıralamalarına yansıdı. 2022 yılında dünya genelinde sıralamaya dâhil edilen bin 50 üniversite arasında 162’inci, Türkiye genelinde ise sıralamaya dâhil edilen 83 üniversite arasında -devlet üniversiteleri içinde- yedinci olan ASÜ, 2021 yılında 7 bin 650 olan puanını 7 bin 800’e yükseltti.

- Başarı, Kategorik Okumalarda da Kendisini Gösteriyor -

GreenMetric, genel sıralamalara ilişkin verileri farklı okumalar yapmaya imkân sağlayan alt birimler halinde de kamuoyuyla paylaştı. “Bölgelere/Kıtalara Göre Sıralama” özelinde bakıldığında ASÜ, dünya genelinde 76’ncı, Türkiye genelinde ise üçüncü basamakta yer alıyor. “Kampüs Ortamına Göre Sıralama” kategorisinde kentsel kampüsler içinde yer alan ASÜ, dünya genelinde 79’uncu, Türkiye genelinde ise beşinci basamakta bulunuyor. “Kampüs Alanına Göre Sıralama” bakımından, 5 milyon metrekarelik büyüklüğü ile geniş kampüsler içinde gösterilen ASÜ, bu kategoride dünya genelinde 69’uncu, Türkiye genelinde ise dördüncü basamakta. ASÜ, “Nüfus Büyüklüğüne Göre Sıralama” sekmesinde ise dünya genelinde 106’ıncı, Türkiye genelinde ise yedinci sırada görülüyor.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ’nün, içinde bulunduğu çevreye duyarlı biçimde iş üretmeye devam edeceğini ve kurumun güçlü çevreci imajının sürmesi adına tüm gayretleri göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

9997